پشت پرده نامه‌نگاری 30 وطن فروش به استاد ترامپ!

مجموعه: خانواده
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • پشت پرده نامه‌نگاری 30 وطن فروش به استاد ترامپ!
 •  

  به بهانه نامه وطن فروشانه 30 ایرانی ضد انقلاب به ترامپ و درخواست لعو توافق هسته ای و تشدید تحریم ها علیه ایران…


  ای “ترامپ”، ای گنُده لات کائنات
  نام تو ورد زبان هر چه لات
  ای ترامپ ای مایه دار بی بدیل
  ای که پشتیبان “آریستوکرات”

  ای شکر، ای بامیه، قند و عسل
  ای که شیرینی تو از آبِ نبات
  ای ترامپ ای رهبر کُل جهان
  بلکه حتی رهبر کل کُرات

  در فلات خشک و بی آب و علف
  آمدی مانند صد حلقه قنات
  گر چه میگویند تو دیوانه ای
  دائماَ داری به لب لاطائلات!

  میروی دنبال نسوان روز و شب
  سخت مشغولی به امر منکرات
  یا که چون گردن کلفتان ِنفهم
  هی فراری گشته ای از مالیات

  ما ولی حیران اخلاق توایم
  وصف این احساس نآید در لغات!
  ما گروهی خسته و در مانده ایم
  حال وا ماندیم از خیلی جهات

  از دیار خود فراری گشته ایم
  در دل خود حسرت شهر و دهات
  دیگر از خود دست شسته، مدتی است
  منتظر تا که رسد روز ممات

  خواهشی داریم از تو موقشنگ؛
  سوی ما هم اندکی کن التفات
  ما که خود بی چاره ایم و ناتوان
  حال و روزی نا بسامان، بی ثبات

  چون سواری بر خر خود، بعد از این
  مشورت کن با گروهی دیپلمات
  کشور ما را بِبَر زیر فشار
  غرقشان کن تو ی بحر مشکلات

  هر چه تحریم است تصویبش نما
  منع کن از صادرات و واردات
  پاره کن “برجام” را بی گفتگو
  معترض را هم بزن با آکروبات

  از چپ و از راست هی کیشش بده
  تا شود شاید در آخر کیش و مات!
  تا خُنک گردد دل ناشاد ما
  چون نشد حاصل به خمر و مُسکرات!

  دست ما کوتاه شد از آن دیار
  تو از آنها سلب کن حق حیات
  خیر بینی در جهان مانند “بنز”
  راهیِ جنت شوی بعد از وفات
  ناجی دنیای ما قطعاَ تویی
  همتی کن تو بده ما را نجات

   

  مجید مرسلی

  http://khanevadeirani.ir/fa/news/65073/پشت-پرده-نامه‌نگاری-30-وطن-فروش-به-استاد-ترامپ

  کلمات کلیدی : آب آبِ آخر آریستوکرات آن آنها آکروبات احساس اخلاق از است استمنتظر التفاتما امر اندکی انقلاب ای ایدائماَ ایران ایرانی ایم ایمحال این اینمشورت با بامیه، بحر بده بدهتا بدیل بر برجام بزن بسامان، بعد بنزراهیِ به بهانه بِبَر بی بینی تا تحریم ترامپ ترامپ، تشدید تصویبش تو توافق توایموصف توییهمتی ثبات جنت جهات جهان جهانبلکه حاصل حتی حسرت حق حلقه حیاتخیر حیران خر خسته خشک خمر خواهشی خود خود، خُنک خیلی دار داری داریم در درخواست دست دل دنبال دنیای دهاتدیگر دیار دیارتو دیوانه دیپلماتکشور را راست رسد رهبر روز روزی زبان زیر سلب سواری شاید شبسخت شد شسته، شهر شود شوی شکر، شیرینی صادرات صد ضد عسلای علفآمدی علیه فراری فروشانه فشارغرقشان فلات قطعاَ قناتگر قند لات لاتای لاطائلات لب لعو لغاتما ما ماتتا مالیات مانده ماندیم مانند ماچون مایه مجید مدتی مرسلی مشغولی مشکلات ممات منکراتیا موقشنگ؛سوی مُسکرات میروی میگویند نآید نا ناتوانحال ناشاد نامه نباتای نجات نسوان نشد نمامنع ها هر هسته هم هی و وا وارداتپاره ورد وطن وفاتناجی ولی ِنفهمهی پشتپردهنامه‌نگاریوطنفروشبهاستادترامپپشتپردهنامه‌نگاریوطنفروشبهاستادترامپ پشتیبان چاره چه چون چپ کائناتنام کل کلفتان کن که کوتاه کُرات کُل کیش کیشش گردد گردن گروهی گشته گفتگومعترض گنُده ی

   

  

  اس ام اس عاشقانه انتظار

  فواید خوردن آبلیمو به همراه چای

  قوانین فنگ شویی اتاق‌ خواب

  پیتزای ایتالیایی

  دکوراسیون اتاق خواب

 • خانواده
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :