شکر خدا بابک زنجانی زیاد داریم!

مجموعه: خانواده
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • شکر خدا بابک زنجانی زیاد داریم!
 •  

  خانواده ایرانی –فقط یک بابک زنجانی نداریم، بابک های دیگری هم هستند که پول نفت را بالا کشیده اند.


  گرچه بسیار کم از این و کم از آن داریم
  در عوض شکر خدا “ب، ز” فراوان داریم
  نه فقط “بابک زنجانی” بدبخت که ما
  مثل او یک دو سه جین لشکر و گردان داریم

  اسم این”بابک “بیچاره کنون در رفته است
  ورنه یک عده در این معرکه پنهان داریم
  پاکدستان عزیزی که عنایت کردند
  از عنایات همانهاست که بحران داریم

  پول نفت است، بیایید که بالا بکشیم
  بس کشیدند، چنین حالت کِشسان داریم!
  سفره ای بود پر از نفت و پر از ارز و دلار
  ما از آن سفره فقط یک دل حیران داریم

  مختلس ها همه بردند به تاراج، ولی
  قسمت ماست که اینگونه غم نان داریم
  خوان پررنگ و پر از نعمت آن روز چه شد؟
  پاسخی نیست، اگر هست که چاخان داریم!

  کو عزیزی که “منم” لقلقه فَکش بود؟!
  مدعی بود که ما هاله تابان داریم
  آن همه ثروت ما سوخت و جایش حالا
  “بابکی” مفلس و بی پول به زندان داریم

  متهم کردن “بابک ” که نه کاریست شگفت!
  این شگفت است که ما باور جبران داریم!
  تا که پیگیر شود بخشی از این فاجعه را
  مدتی هست که ما “اکبر ترکان ” داریم
  گفت رندی که پس از حمله پاکان، حالا
  سجده شکر بر آرید که تنبان داریم!

   

  مجید مرسلی

  http://khanevadeirani.ir/fa/news/65142/شکر-خدا-بابک-زنجانی-زیاد-داریم

  کلمات کلیدی : (, ) )خانواده )فقط , آرید آن ارز از است است، استورنه اند او اکبر اگر ای ایرانی این اینبابک اینگونه ب، بابک بالا باور بحران بخشی بدبخت بر بردند بسیار به بود بود؟مدعی بکشیمبس بی بیایید بیچاره تابان تاراج، ترکان تنبان ثروت جایش جبران جین حالابابکی حالاسجده حالت حمله حیران خدا داریم داریمآن داریماسم داریمتا داریمخوان داریمدر داریمسفره داریممتهم داریممختلس داریمنه داریمپاکدستان داریمپول داریمکو داریمگفت در دل دلارما دو دیگری را رامدتی رفته رندی روز ز زنجانی زندان سفره سه سوخت شد؟پاسخی شود شکر شکرخدابابکزنجانیزیادداریمشکرخدابابکزنجانیزیادداریم شگفت شگفتاین عده عزیزی عنایات عنایت عوض غم فاجعه فراوان فقط فَکش لشکر لقلقه ما ماست مامثل مجید مرسلی معرکه مفلس منم نان نداریم، نعمت نفت نه نیست، ها هاله های هست هستند هم همانهاست همه و ولیقسمت پاکان، پر پررنگ پس پنهان پول پیگیر چاخان چنین چه کاریست کردن کردنداز کشیدند، کشیده کم کنون که کِشسان گردان گرچه یک

   

  

  کانال تلگرام

  ویرایش عکس و فیلم در اندروید

  فال عطسه

  نرم افزار مدیریت پسورد

  منوچهر هادی کنار همسرش یکتا ناصر

 • خانواده
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :