خانواده

رضا صادقی فرزندخوانده‌اش را در آغوش گرفت (+عکس)

رضا صادقی فرزندخوانده‌اش را در آغوش گرفت (+عکس)

 خانواده ایرانی -رضا صادقی خواننده پاپ در خانه نوزادان و نونهالان نرجس اصفهان حاضر شد و نوزاد رها شده‌ای را که

}